Hukuksal Hizmetler

**Söz konusu hizmetler doğrudan tarafımızdan verilmeyip. Sözleşmeli Avukatlık Bürolarımız tarafından yürütülmektedir.

İş Hukuku

 • İşe İade/Tazminat Davaları

 • İş Kazaları

 • Fazla Mesai Davaları

 • Mobbing Davaları

 • Personel Sözleşmeleri

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra Davaları

 • İdari Takip Dosyaları

 • İflas Erteleme Davaları

 

Ticaret Hukuku

 • İş Sözleşmeleri

 • Kıymetli Evrak

 • Şirket Birleşme

 • Ortaklık

 • Uzlaşma