Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı

 • Vergi Planlaması

 • Yatırım Teşvikleri

 • Vergi Hesaplamaları

 • Vergi Cezaları

Şirket Kuruluşu

 • Ortaklık yapısı, sermaye, iştigal konusu, vergi düzenlemelerine göre Adi, Limited, A.Ş. olarak kurulmasının         belirlenmesi

 • Şirket yetki, iştigal konusu, hukuki düzenlemlerin yer aldığı Şirket Ana Sözleşmesinin oluşturulması

 • Gerekli evrakların oluşturulması, Noter Onayları ve Mersis sitemine kaydı.

 • Mali Müşavir Belirlenmesi, Sözleşmesinin İmzalanması

 • Potansiyel Vergi Numarası Alımı, E-İmza, Bloke Para İşlemleri, Kira Kontratı, Şirket Kuruluş İşlemlerinin Noter,         Ticaret Odası Kayıtlarının oluşturulması

 • Defter Tasdik İşlemleri

 • Vergi Dairesi Bildirimleri ve Vergi Dairesi Ziyareti, Kayıt İşlemlerinin Tamamlanması

 • Ayrıca Bakınız: Web Hizmetleri, Sanal Ofis, Sanal Santral, Kurumsal Kimlik, Marka Tescil

Birleşme

 • Birleşecek Şirketin Belirlenmesi

 • Birleşme Sözleşmesi

 • Birleşmeye İlişkin Mali Müşavir Raporu    

 • Denetim Raporu

 • Şube Raporu (Gerekmesi Halinde)

 • Fikri Mülkiyet Beyanı (Gerekmesi Halinde)

 • Bakanlık Onayı (Gerekmesi Halinde)

 • Genel Kurul Duyurusu

 • Genel Kurul

 • Noter Onayı

 • Ticaret Sicili Gazetesi İlanı

Devir

 • Dilekçe

 • Genel Kurul

 • Noter Devir/Temlik Sözleşmesi

 • Tescil/İlan 

 • Pay Defteri Kaydı