Aile Anayasası      

Aile Anayasasını oluşturmak için 45 soruluk kapsam anketimiz ve 12 soruluk yetki anketimiz sonrası Mali Müşavir, Ticaret Hukuku konusunda uzman Avukatımızla metni oluşturuyor ve söz konusu kapsamın uygulanması amacıyla şirket esas sözleşmesini, yetkilendirmeleri değiştirerek Aile Anayasasını ve içeriğini uygulamaya geçirmede size destek oluyoruz.  

 • Aile Konseyi

 • Üyeler

 • Toplantılar

 • Seçim

 • Yetkisel ve Tavsiye Niteliğinde Kararlar

 • Etik Kurallar

 • Mal Paylaşımı

 • Hisse Satışı ve Değerleme

 • Denetim Mekanizmaları

 • Evlilik Sözleşmeleri

 • Miras 

Yetki Tanımlamaları

 • Menkul/Gayrımenkul/Hizmet Alım, Satım, Yetkileri

 • Kefalet, Banka İşlem Yetkileri

 • Avukat Yetkileri

 • Temsil/İlzam Yetkileri

 • Süre Bazlı Yetkilendirmeler

 • Münferit, Müştereken, İştiraken Yetkilendirmeler