Barış.png

 

 

 

 

Özgür Barış KARACA

 

1990 Aydın Lisesi ve 1994 yılı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2011 yılı Atılım Üniversitesi Finans Yüksek Lisans mezunuyum. 

 

Profesyonel olarak iş hayatına 1995 Yılında Vakıfbankta Müfettiş Yardımcısı olarak başladım. Aynı Bankada 2003 yılına kadar 7 yıl Müfettişlik yaptım. Bu süre içerisinde ülke çapında çok sayıda şube, birim ve iştirak denetiminde, çok sayıda ağırlığı bilgi işlem ve teknolojik konuları içeren İnceleme ve Soruşturma çalışmalarında bulundum. Teftiş Raporlarının veri tabanlı hale dönüştürülmesi, merkezi denetim, risk odaklı denetim çalışmalarını yürüttüm.

 

2003 yılında aynı bankada bilgi işlem birimine idari göreve geçtim ve banka bilgi işlem süreçlerinin koordinasyonu, kartlı sistemler, tarayıcı sistemler, iş analizi ve proje yönetimi alanında yönetici olarak çalıştım.

 

2004 yılında Teftiş Kuruluna bağlı olarak Banka Bilgi İşlem Denetimi ve Merkezi Denetim birimlerini kurdum. Aynı dönemde Bankanın E-Güvenlik temsilcisi olarak Bankalar Birliğinde temsil ettim.

 

2005  yılında Hazine Başkanlığında Merkez Bankası İşlemleri, TL ve YP Hazine Operasyonları bölümünde yönetici olarak çalıştım. Bu süre içerisinde merkezi veznelerin yapılanması ve iş süreçlerinin değiştirilmesi, para taşıma işlemlerinin dış firmalara devri, YTL ye geçiş, hazine yazılımlarının ve raporlarının yenilenmesi işlemlerini yönettim. Bankayı Bankalar Birliği DBS çalışma grubunda ve Nakit İşlemleri çalışma gruplarında 2,5 yıl süre ile temsil ettim.

 

2007 yılında sözleşmeli avukatlardan, kadrolu ve sözleşmeli avukatların denetiminden, sorunlu krediler yazılımının kurululuşu/işletimi/denetimi, performans sistemleri, personel eğitimi, icra dosyaları masraf, vekalet ücretlerinin ödenmesi, hukuk büroları dosya dağıtımı,  ihtarname gönderimi gibi operasyonel işlemlerden sorumlu olarak 6,5 yıl süre ile birim kurucusu olarak Hukuk İşleri İzleme ve Değerlendirme Müdürü olarak çalıştım. Bu süre içerisinde banka sistemlerinin UYAP'a entegrasyonu ve UYAP bazlı denetim modellerinin oluşturulması da dahil Türkiye'de ilk olan bir çok yeni uygulamayı hayata geçirme imkanım oldu. E-haciz projesinin Maliye Bakanlığı danışmanlığını ve Banka adına ilgili çalışma birimlerinde temsil ettim.

 

2014 Yılında ise Bankadan ayrılarak SMMM, Bağımsız Denetçi ve Sigorta Teknik Personel lisanslarımı aldım.

 

2016 yılında ise Kpro marka tesciline sahip Karaca Kurumsal Danışmanlık Denetim Yazılım Ltd. şirketini kurdum. 

 

Yazılım, Organizasyon, Bankacılık konularında çok sayıda lisans, belge ve ortaya koyduğum çalışma bulunmaktadır.