Özgür Barış KARACA

 

1990 Aydın Lisesi ve 1994 yılı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2011 yılı Atılım Üniversitesi Finans Yüksek Lisans mezunuyum. 

 

Profesyonel olarak iş hayatına 1995 Yılında Vakıfbankta Müfettiş Yardımcısı olarak başladım. Aynı Bankada 2003 yılına kadar 7 yıl Müfettişlik yaptım. Bu süre içerisinde ülke çapında çok sayıda şube, birim ve iştirak denetiminde, çok sayıda ağırlığı bilgi işlem ve teknolojik konuları içeren İnceleme ve Soruşturma çalışmalarında bulundum. Teftiş Raporlarının veri tabanlı hale dönüştürülmesi, merkezi denetim, risk odaklı denetim çalışmalarını yürüttüm.

 

2003 yılında aynı bankada bilgi işlem birimine idari göreve geçtim ve banka bilgi işlem süreçlerinin koordinasyonu, kartlı sistemler, tarayıcı sistemler, iş analizi ve proje yönetimi alanında yönetici olarak çalıştım.

 

2004 yılında Teftiş Kuruluna bağlı olarak Banka Bilgi İşlem Denetimi ve Merkezi Denetim birimlerini kurdum. Aynı dönemde Bankanın E-Güvenlik temsilcisi olarak Bankalar Birliğinde temsil ettim.

 

2005  yılında Hazine Başkanlığında Merkez Bankası İşlemleri, TL ve YP Hazine Operasyonları bölümünde yönetici olarak çalıştım. Bu süre içerisinde merkezi veznelerin yapılanması ve iş süreçlerinin değiştirilmesi, para taşıma işlemlerinin dış firmalara devri, YTL ye geçiş, hazine yazılımlarının ve raporlarının yenilenmesi işlemlerini yönettim. Bankayı Bankalar Birliği DBS çalışma grubunda ve Nakit İşlemleri çalışma gruplarında 2,5 yıl süre ile temsil ettim.

 

2007 yılında sözleşmeli avukatlardan, kadrolu ve sözleşmeli avukatların denetiminden, sorunlu krediler yazılımının kurululuşu/işletimi/denetimi, performans sistemleri, personel eğitimi, icra dosyaları masraf, vekalet ücretlerinin ödenmesi, hukuk büroları dosya dağıtımı,  ihtarname gönderimi gibi operasyonel işlemlerden sorumlu olarak 6,5 yıl süre ile birim kurucusu olarak Hukuk İşleri İzleme ve Değerlendirme Müdürü olarak çalıştım. Bu süre içerisinde banka sistemlerinin UYAP'a entegrasyonu ve UYAP bazlı denetim modellerinin oluşturulması da dahil Türkiye'de ilk olan bir çok yeni uygulamayı hayata geçirme imkanım oldu. E-haciz projesinin Maliye Bakanlığı danışmanlığını ve Banka adına ilgili çalışma birimlerinde temsil ettim.

 

2014 Yılında ise Bankadan ayrılarak SMMM, Bağımsız Denetçi ve Sigorta Teknik Personel lisanslarımı aldım.

 

2016 yılında ise Kpro marka tesciline sahip Karaca Kurumsal Danışmanlık Denetim Yazılım Ltd. şirketini kurdum. 

 

Yazılım, Organizasyon, Bankacılık konularında çok sayıda lisans, belge ve ortaya koyduğum çalışma bulunmaktadır.

 

Av.Levent TÜRKER

1988 tarihinde Dicle Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, stajımı tamamlayarak Avukat oldum. 1990 yılında Vakıfbank Çukurova Bölge Hukuk Müdürlüğünde Avukat olarak çalışmaya başladım. Çukurova Bölge Hukuk Müdürü, Erzurum Bölge Hukuk Müdürü, Bursa Bölge Hukuk Müdürü ve son olarak Antalya Bölge Hukuk Müdürü olarak toplamda 27 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılında  emekli oldum.

 

Çalıştığım süre içerisinde Banka alacaklarına dönük icra takipleri, yapılandırma dosyaları, iş davaları ve sözleşmeler konusunda çok sayıda çalışma yürüttüm. 

Yaptığım çalışmalara dönük olarak çok sayıda kurum içi ve kurum dışı sertifika ve bilirkişi eğitimim bulunmaktadır.

 

Halen Kpro'da Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktayım.

 

 

 

 

 

 

Burcu ALPSOY KARACA

1981 yılında Ankara'da doğdum. Henüz lisedeyken 1998 yılında Sabah Gazetesi’nde gazetecilik hayatına başladım. Sabah Gazetesi'nde iki yıl süren stajyer muhabirliğin ardından Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nden gelen ve gazeteciliğin doğasında olan merakla televizyon muhabirliğini deneyimlemek istedim. 2012 yılına kadar ATV ve E TV'de stajyer muhabirlik yaptım. Bu arada Radyo TV Yayımcılığı bölümünde önlisansını tamamladım. Dört yıl süren habercilik tecrübesinden sonra dergi sektörüne merak sardım. TV deneyiminin ardından Ankara Ticaret Odası'nın aylık dergisi Ekonomik Denge'de muhabir olarak bir yıl çalıştım. 

Alanda edindiğim beş yıllık tecrübenin ardından 2003 yılında Türkiye Belediyeler Birliğinde basın danışmanı olarak profesyonel iş hayatına başladım. Önceleri dernek statüsünde olan kurumun, kamu kurumu haline dönüşmesiyle birlikte kurumsallaşma sürecinde yürütülen iletişim stratejisi çalışmalarında yer aldım. Kamu kurumuna dönüşmesinin ardından Türkiye Belediyeler Birliğinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde 2016 yılına kadar uzman olarak görev yaptım. Kurumdaki uzmanlık görevime ek olarak uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiğim İller ve Belediyeler Dergisi'nin Yayın Kurulu Üyeliği ve TBB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeliği ile TBB İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) Yürütme ve Koordinasyon Kurulu Üyeliğinde bulundum. 

Ankara Adliyesi 2014 ve 2016 yılı Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde gazeteci olarak bilirkişilik yaptım. 

2016 yılından bu yana Kpro kadrosunda İletişim Uzmanı olarak yer almakta ve İletişim Danışmanlığı yapmaktayım.

ODTÜ Teknokent İnovasyon Merkezi Cozone

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 280/G Çankaya/ANKARA

 

+90 312 911 1993

  • Gri Facebook Simge
  • Gri Heyecan Simge
  • Gri LinkedIn Simge
  • Gri Instagram Simge

​© 2016  Karaca Kurumsal Danışmanlık Denetim Yazılım Ltd. Şti.