Yönetim Kurulu Temsil

Hissenizi , Avukatlar, Mali Müşavirler, Bankacılar, Pazarlama ve İletişim Uzmanları; kısaca Kpro temsil etsin.

Yönetim Kurulu Temsil

  • Şirketlerde Kişi/Şirket Olarak Temsil Edilme

  • Amaca Dönük Sınırlı Sorumlu Temsil

Yetki Tanımlamaları

  • Menkul/Gayrımenkul/Hizmet Alım, Satım, Yetkileri

  • Kefalet, Banka İşlem Yetkileri

  • Avukat Yetkileri

  • Temsil/İlzam Yetkileri

  • Süre Bazlı Yetkilendirmeler

  • Münferit, Müştereken, İştiraken Yetkilendirmeler