İşletme Check Up

Türkiye'nin en gelişmiş en kapsamlı 1500 soruya ulaşan chek up kapsamı bizdedir, desek yanlış söylemiş olmayız. Bir işletmeyi öncelikle çalışanlarının bakış açılarını gösteren kapsamlı anketlerle daha sonra ise aşağıdaki konu başlıklarına sahip yüzlerce kontrol noktası ile inceliyor ve hızlı bir şekilde aksak, sorunsuz ve potansiyel noktaları tespit ediyor ve her bir aksaklık ya da poransiyel noktaya çözüm önerisi getiriyoruz.

Yönetim 

 • Yetki Dağılımı

 • Organizasyon

 • Yönetimsel Prosedürler ve yazılım altyapısı

 • Karar Alma Süreçleri

 • Aile ve karar ilişkileri

 • Yönetim Modelleme

 

Finans

 • Faiz ve Masraflar

 • Vade, Faiz, Kur Analizi

 • Sorunlu Alacaklar

 • Bankacılık Ürün Kullanımı

 •  Stok, Banka, Çek, Menkul Kıymet Mutabakatı

 • Finans prosedür ve yazılım altyapısı

Vergi

 •  Fatura ve Belgeler

 •  Vergi Beyanları

 •  Kıymetli Evrak

 • Vergi Politikası ​

Bütçe 

 • Giderler

 • Bütçe Planı

 • Bütçe prosedürü ve Altyapı

İnsan Kaynakları

 • İşe Alım Süreçleri

 • SGK Bildirimleri

 • SGK Prim ve İadeleri

 • Özlük Dosyaları

 • Prosedür ve Yazılım altyapısı

 • Eğitim sistemi ve altyapısı

 • Eğitim planı

 • Personel eğilimleri

 • Yönetici eğilimleri

Hukuk

 • İş Davaları

 • İcra Davaları

 • Sözleşme Yönetimi

 • Prosedür ve yazılım altyapısı

İletişim ve Medya

 • Kurum Vizyon ve Misyonu

 • İletişim Stratejisi

 • Reklam ve medya yönetimi

 • Arama Sözcükleri (SEO)

 • Sosyal Medya Kullanımı

 • Müşteri Memnuniyeti

 • Pazarlama ve Prim Sistemleri

 • Standart Sözleşmeler

Pazarlama

 • Pazarlama ve Prim Sistemleri

 • Pazarlama yazılımları
 • Hedef ve Stratejiler
 • Pazarlama Kanalları
 • Pazarlama Yönetimi

Satın Alma

 • Satın alma prosedürü ve yazılım altyapısı

 • Tedarikçi Değerlendirme

 • Maliyet Analizi

Ürün ve Hizmet

 • Ürün ve Hizmet ISO 9001 uyumluluğu

 • Ürün ve Hizmet prosedür ve yazılım altyapısı

 

Bilgi İşlem

 • Yedekleme Sistemleri

 • Şifre ve Kullanıcı Politikası

 • Firewall, Virus Yazılımları

 • İletişim Altyapısı

 • Güvenlik Sistemleri

 • Isıtma ve enerji verimliliği

Teşvik ve Hibeler

 • SGK ve İş Kur  Teşvikleri

 • Kosgeb Teşvikleri

 • Tübitak Teşvikleri

 • Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri

 • Tarım Bakanlığı/IPARD Teşvikleri

 • Kalkınma Ajansları 

 • AB Teşvikleri

 • EBRD ve Dünya Bankası Teşvikleri

Denetim

 • Denetim Prosedürü ve yazılım altyapısı

 • Coso Uyumluluğu

 • İç Denetçi Eğitimi