Şirket Reorganizasyonu

Şirketinizi iş kolunuz, alışkanlıklarınız, denenmiş yönetim metodolojisine göre yeninden sizinle birlikte yapılandıralım. Kurumsal şirketlerin yıllarca denenmiş yöntemlerini, yazılı kurallarını, işleyişlerini, yazılımlarını, sözleşmelerini sizle paylaşalım

Yetki Tanımlamaları

 • Menkul/Gayrımenkul/Hizmet Alım, Satım, Yetkileri

 • Kefalet, Banka İşlem Yetkileri

 • Avukat Yetkileri

 • Temsil/İlzam Yetkileri

 • Süre Bazlı Yetkilendirmeler

 • Münferit, Müştereken, İştiraken Yetkilendirmeler

Prosedür ve Organizasyon Oluşturma

 • Standart İş Birimleri Görev Dağılımı

 • İşletmeye Özel İş Birimleri Görev Dağılımı

 • Yönetmeliklerin Özelleştirilmesi

 • Hedef ve Performans Kriterleri Tespiti

 • Denetim Sistemi Geliştirme

 • Periodik Süreç İzleme

Birim ve Personel Görev Tanımları

 • Birim Yönetmelikleri

 • Personel Görev Tanımlamaları

 • Birim Hedef ve Personel Kriterleri

 • Personel Yetki Tanımlamaları

İş Form ve Süreçleri

 • İnsan Kaynakları Formları

 • Satın Alma Formları

 • Parasal Formlar

 • Bakım Formları

 • Kontrol Formları 

 

İşletme Anketleri

 

 • Personel Anketleri

 • Yönetici Anketleri

 • Yönetici Değerlendirme Anketleri

 • Kişilik Anketleri

 • Psikoteknik Anketler

 • Müşteri Anketleri

 • Kullanıcı Anketleri