ISO 9001:2015 Süreç Yönetimi

Kalite yönetimi sertifikası almada sizin ne farkınız var derseniz, bizim farkımız size bu sertifikayı almanız ve işletmeniz için yazılım altyapısı sunarak her türlü işinizi kolaylaştıracağımızı garanti etmemizdir.

Kısaca tüm işlemlerinizi web tabanlı bilgisayar, cep telefonları ve tabletlerden yürütebileceğiniz form, liste ve raporlamalarla yürütebilirsiniz. Versiyon otomatik izlenerek geçmişe kolaylıkla dönebilir, uyarı ve hatırlatma fonksiyonları ile ISO 9011:2015 i gerçekten uygulayarak işletmenize uzun vadeli önemli bir katkı sağlayabilirsiniz.

ISO 9001 : 2015 Kalite Sertifikası

Kuruluş, üretim ve hizmetlerin uluslararası standartlara tabi ve sürekli olduğu, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından onaylanan yerel ve uluslararası denetim firmalarının kontrolünde sertifika verilen gelişmiş bir Yönetimin Kalitesini  gösteren gelişmiş bir sertifikadır. Diğer sertifikalara giden en temel kalite sertifikasıdır.

 • Kurumsal, standartlara dayalı, uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemi ile şirketinizin çok hızlı çalışmasını sağlar.

 • Para ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

 • Müşteri memnuniyetini ve pazar payını arttırın.

 • Kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar.

 • Müşteri, personel, yönetim ve iş süreçleri arasında sağlıklı bilgi akışı sağlar.

ISO 9001:2015 Kalite Sertifika Alma Süreci

ISO 9001: 2015 sertifikasını almak için, önce altyapıyı iş yerinizin ISO 9001: 2015 Standardına göre hazırlamanız, sistemi kurmanız ve yapılandırmanız ve sonuçları almanız gerekir. Kalite yönetim sistemi uygulandıktan ve sistem sonuçları alındıktan sonra, denetim için Türkak (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından onaylanan akredite şirketler davet edilir ve hazırlanan raporlara ve denetim sonuçlarına göre ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilirsiniz. 

 

Bir kalite yönetim sistemi oluşturmak için, ürettiğiniz mal ve hizmetlerin kapsamı, prosedürler, iş süreçleri, kontrol noktaları, yıllık planlar, kullanım talimatları, formlar gibi onlarca belgeye ve rapora ihtiyacınız olacak. Bu belgelere ek olarak, çalışanlarınızı eğitmek, süreci bilgilendirmek, iş yapma biçimini değiştirmek, kayıt tutmak ve kalite yönetim sistemini işletmek için yapılacak çok iş var.

Porta-Kal ® Kalite Yönetim Portalı 

Firmamızın ürünü olan Porta-Kal Kalite Yönetim Portali firmanızın tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak bulut tabanlı, mobil destekli,  doküman yönetimi, iş takibi sistemlerini barındıran, geliştirilebilir, microsoft altyapısını kullana iş portali ve aynı zamanda  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yazılımıdır.  Porta-Kal ile yüzlerce dokümanı, uyarıyı bilgisayar ortamından yönetebilir, güncelleyebilir, analiz edebilir, hızlı kayıt oluşturabilirsiniz.

 • Tüm dokümanları porta-kal da web tabanlı ya da word olarak saklama imkanı, doküman versiyon takip imkanı

 • Online Form ve Anketler aracılığıyla otomatik liste, rapor oluşturma, onaya sunma imkanı

 • Tek bir personel, müşteri, tedarikçi, makina, eğitim vb girişi ile aynı bilgiyi tekrar etmeden her rapor ve listede kullanma imkanı

 • Muhasebe yazılımları (logo, zirve vb.), üretim, sevkiyat yazılımları ile entegrasyon imkanı

Porta-Kal ® Teknik Altyapı

 • Online bulut sistem, 24 saat ulaşım, kurulum ve ek donanım ihtiyacı gerektirmez

 • Ücretsiz Microsoft Office 365 

 • Kurumsal mail kullanımı

 • Mobil desteği

 • Site içi arama motoru

 • Microsoft  Flow ile otomatik uyarı ve tetikleyici sistemler

 • Doküman Yönetim Sistemi

 • Kullanıcı bazında okuma, yazma, silme, kayıt ekleme, yetkilendirme

 • 128 KB SSL serfikalı güvenlik, virüs koruma, yedekleme imkanı 

Porta-Kal ® İçerdiği Kalite Dokümanları

 • Stratejik Planlama  (Kuruluşun misyonu, vizyonu, paydaş analizleri, kısa ve uzun vadeli strateji, amaç ve hedefler)

 • Prosedürler

 • Görev Tanımları

 • Talimatlar

 • Şartnameler

 • Online, basılabilir, Otomatik Liste Oluşturan Formlar 

 • Süreç İş Akışları ve Süreç Dokümanları

 • Dokümante bilgi kontrol kayıtları

 • Risk ve fırsat analiz sonuçları

 • Paydaş analiz kayıtları

 • İç Tetkik Planları İç Tetkik Soruları ve denetimi ve takip denetimi yapılmış düzeltici faaliyetleri ile birlikte iç tetkik raporları

 • Düzeltici  faaliyetlere dair uygulama ve kayıtlar

 • Üretim ve hizmete yönelik kayıtlar

 • Var ise kalibrasyon kayıtları

 • Var ise tasarım geliştirme kayıtları

 • Satış pazarlama (teklif sözleşme şartname vb kayıtlar)

 • Eğitim, insan kaynakları vb kayıtlar

 • Üst yönetimin sistemi gözden geçirme yani YGG kayıtları

 • Otomatik Kalite Kontrol Raporları

ISO 9001:2015 Geçişi

ISO her 6 yılda bir kalite yönetimi standardını günceller. 2008 yılında yayımlanan Kalite Yönetim Standartları son olarak ISO 9001: 2015'e güncellendi. Kalite Yönetim Sertifikası alan kuruluşların da bu değişikliklere adapte olmaları gerekiyor. Sertifika şirketleri tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemi belgeleri 3 yılla sınırlıdır ve sertifika şirketleri belgelerin uyumluluk durumunu yıllık gözetim denetimleri ile kontrol eder.

 

14.09.2018 tarihine kadar ISO 9001: 2008 kapsamında sertifikalandırılmış belgeler geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra, belgelerini korumak isteyen kuruluşların mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001: 2015 ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. ISO 9001: 2015'e hazırlanmamış firmaların belgeleri 14.09.2018 itibariyle geçerliliğini yitirecektir. Bu sebeple, Eylül 2017’den itibaren gözetim denetimine tabi olacak kuruluşlar ve belgeleri geçen kuruluşlar ISO 9001: 2015 geçişlerinden faydalanacaktır.