İletişim Hizmetleri

Mevcut Durumun Tespiti

 • Pazarlama Anketi

 • Pazarlama Denetimi

 • Personel ve Yönetim Anketleri

 

Öneri, Teklif ve Sözleşme Süreci

 • Swot Analizi

 • Rakip Analizi

 • Piyasa Analizi

 • İletişim Stratejisi Belgesi

 

Önceliklendirme

 • Pazarlama ve İletişim Yöntemleri

 • Ürün Listesi

 • Bütçeleme ve İş Planı Onayı

 • Planlama

 • Görevlendirme

 • Denetim

 • Raporlama

 

İletişim Strateji Belgesi

 • Kurumsal YapıHakkınızda, Tarihçe, Slogan, Logo Analizi, Misyon, Vizyon, İlkeler, Teşkilat Yapısı, Görev Tanımları, İş Akış Süreçleri ve Fiziki Durumunuza İlişkin Kurumsal Bilgilerin Revize Edilmesi

 • Liderlik İzleme Liderlik Anket ve Tavsiyeleri

 • Swot Analizinin Amaç ve Alt Hedefleri 

 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi

 • Kurum İçi İletişim ve Motivasyonun Artırılması

 • Pazarlama ve İletişim Yöntemleri 

 

 

Kurumsal Kimlik Rehberi

 • Kurumsal Kimlik Kitapçığı İçerik, Editörlük, Tasarım ve Basım Süreci

 • Tanıtım Kiti İçerik, Editörlük, Tasarım ve Basım Süreci

 

 

Dijital Tanıtım ve Pazarlama Hizmetleri

 

 • Alışveriş Sitesi İçerik ve Kurgu Oluşturma

 • Web Sitesi İçerik, Kurgu, Düzen,SEO ve Mobil Uyum

 • Blog İçerik Yazarlığı

 • Sosyal Medya İçerik ve Kullanıcı Yönetimi

 • Fact Sheet/İnfografikler İçerik ve Görsel Oluşturma

 • Animasyon İçerik ve Tasarımı

 • Google SEO Arama Sözcükleri ve Hesap Yönetimi

 

Medya İlişkileri

 • TV/Gazete/DergiProgram, Röportaj, Özel Haber Çalışmaları

 • Basın Bülteni Hazırlanması < >Basın Toplantısı Davetlerin Organize Edilmesi ve Duyurulması

 • Haber Yazımı Kurumsal Haberlerinizin, Rapor ve Bilgi Notlarınızın Yazımı

 • Medya Marka Takibi Kurum ya da Markanıza Ait Medya Takibinin Yaptırılması ve Raporlaması

 

 

 

Yayın Çalışmaları

 • Dergi İçerik, Editörlük, Tasarım ve Basım Süreci

 • Faaliyet Raporu İçerik, Editörlük, Tasarım ve Basım Süreci

 • E-bültenler İçerik, Editörlük, Tasarım ve Basım Süreci

 • Katalog İçerik, Editörlük, Tasarım ve Basım Süreci

 • Broşür İçerik, Editörlük, Tasarım ve Basım Süreci

 

 

 

Fuar Organizasyon İçeriği

 • Fuar ve Konferanslar Katılım ve Stant Hazırlık Hizmetleri

 • Toplantı ve Organizasyon Düzenleme ve İçerik Yönetimi Hizmetleri