portakal_kopyası.png

ISO 9001:2015 

Prosedürler

Eğitim

Eğitim

Bakım Onarım

Bakım Onarım

Pazarlama

Pazarlama

Satın Alma

Satın Alma

Üretim

Üretim

Kalibrasyon

Kalibrasyon

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Veri Analizi

Veri Analizi

Dokümanlar

Dokümanlar

Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Yön.Göz.Geçirilmesi

Prosesler

Doküman K.

Doküman K.

Kayıtların K.

Kayıtların K.

İK

İK

İç Tetkikler P

İç Tetkikler P

Hatalı Ürün P.

Hatalı Ürün P.

Düzeltici ÖF

Düzeltici ÖF

Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı

Org.E.Kitabı

Org.E.Kitabı

İş Planı

İş Planı

Kişiler

Kişiler

Firmamızın ürünü olan PortaKal Kalite Yönetim Portalı firmanızın tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak bulut tabanlı, mobil destekli,  doküman yönetimi, iş takibi sistemlerini barındıran, geliştirilebilir, microsoft altyapısını kullana iş portalı ve aynı zamanda  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yazılımıdır.  PortaKal ile yüzlerce dokümanı, uyarıyı bilgisayar ortamından yönetebilir, güncelleyebilir, analiz edebilir, hızlı kayıt oluşturabilirsiniz.

 • Tüm dokümanları PortaKal da web tabanlı ya da word olarak saklama imkanı, doküman versiyon takip imkanı

 • Online Form ve Anketler aracılığıyla otomatik liste, rapor oluşturma, onaya sunma imkanı

 • Tek bir personel, müşteri, tedarikçi, makina, eğitim vb girişi ile aynı bilgiyi tekrar etmeden her rapor ve listede kullanma imkanı

 • Muhasebe yazılımları (logo, zirve vb.), üretim, sevkiyat yazılımları ile entegrasyon imkanı

PortaKal ® Teknik Altyapı

 • Online bulut sistem, 24 saat ulaşım, kurulum ve ek donanım ihtiyacı gerektirmez

 • Ücretsiz Microsoft Office 365 

 • Kurumsal mail kullanımı

 • Mobil desteği

 • Site içi arama motoru

 • Microsoft  Flow ile otomatik uyarı ve tetikleyici sistemler

 • Doküman Yönetim Sistemi

 • Kullanıcı bazında okuma, yazma, silme, kayıt ekleme, yetkilendirme

 • 128 KB SSL serfikalı güvenlik, virüs koruma, yedekleme imkanı 

PortaKal ® İçerdiği Kalite Dokümanları

 • Stratejik Planlama  (Kuruluşun misyonu, vizyonu, paydaş analizleri, kısa ve uzun vadeli strateji, amaç ve hedefler)

 • Prosedürler

 • Görev Tanımları

 • Talimatlar

 • Şartnameler

 • Online, basılabilir, Otomatik Liste Oluşturan Formlar 

 • Süreç İş Akışları ve Süreç Dokümanları

 • Dokümante bilgi kontrol kayıtları

 • Risk ve fırsat analiz sonuçları

 • Paydaş analiz kayıtları

 • İç Tetkik Planları İç Tetkik Soruları ve denetimi ve takip denetimi yapılmış düzeltici faaliyetleri ile birlikte iç tetkik raporları

 • Düzeltici  faaliyetlere dair uygulama ve kayıtlar

 • Üretim ve hizmete yönelik kayıtlar

 • Var ise kalibrasyon kayıtları

 • Var ise tasarım geliştirme kayıtları

 • Satış pazarlama (teklif sözleşme şartname vb kayıtlar)

 • Eğitim, insan kaynakları vb kayıtlar

 • Üst yönetimin sistemi gözden geçirme yani YGG kayıtları

 • Otomatik Kalite Kontrol Raporları

 • Fatura ve Muhasebe Yazılımı ile Entegrasyon (Ayrıca fiyatlanmaktadır)